Priser 1888


Følgende priser gjelder fra 12.4 (gjelder kun fra mobil)

Oppstart: kr 35.-
Min.pris: kr 12.-
Sett-Over: kr 10.-

For fastnett/IP telefoni varierer prisene mellom de ulike teleoperatørene.

Link til de største operatørene:

Telenor: Priser
Telia: Priser